Viziune – Scop

Noi am experimentat dragostea și bunătatea lui Dumnezeu în viețile noastre. În momentele dificile prin care am trecut El ne-a vindecat, ne-a mângâiat și ne-a dat putere să trecem cu bine peste încercările acestei vieți.

Considerăm că este datoria noastră  să transmitem mai departe dragostea Lui, tuturor celor care au nevoie de speranță pentru salvarea, vindecarea inimilor și a vieții lor.

În concluzie, viziunea și scopul Bisericii Creștine Vladimirescu sunt strâns legate de învățătura Domnului care spune că a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, este esența planului Său și voia Lui deplină.

„Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”  Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” Matei 22:36-40